SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

                                        İLAN

                 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin;

Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına

Geçişi Nihai Sınava Girmeye Hak Kazananların Sınavın Yapılacağı Yer ve Tarihi

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğin 14. Maddesi gereği İzmir  Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünde, 04/12/2017 tarihi itibariyle çalışmakta  olan ve ekli listede ismi belirtilen “2 kişi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin (d) fıkrası gereğince  hizmet alımı”  kapsamında  çalıştırılan  personellerin,  Tespit Komisyonunca Nihai sınava girmeye hak kazandığı ilanı neticesinde, 05 Mart 2018  tarihinde İzmir  Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü, Atatürk Caddesi No:128 Pasaport-Konak/İZMİR adresinde 7. Kat Toplantı Salonunda Saat:11:00’de Sözlü Sınav “Sınav Kurulu” tarafından yapılacağı ilanı;

ULAŞIM(ŞOFÖR) VE TEMİZLİK HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ

1- Ahmet SAĞIR - Basın Yayın ve Enformasyon İzmir İl Müdürlüğü

2- Melek GÜLER - Basın Yayın ve Enformasyon İzmir İl Müdürlüğü