SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN TESPİT KOMİSYONU KARARI

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN TESPİT KOMİSYONU KARARI

                                                           İLAN

 

                        696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin;

     Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına

                                                Geçici Başvuru Sonuçları

            01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğin 10. Maddesi gereği İzmir Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünde,  04/12/2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve ekli listede ismi belirtilen “2 kişi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin (d) fıkrası gereğince hizmet alımı” kapsamında çalıştırılan personellerin, tespit komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde aranılan şartları taşıdığı ve sınava girmeye hak kazandığı ilanı;

 

ULAŞIM(ŞOFÖR) VE TEMİZLİK HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ

1- Ahmet SAĞIR -Basın Yayın ve Enformasyon İzmir İl Müdürlüğü

2- Melek GÜLER- Basın Yayın ve Enformasyon İzmir İl Müdürlüğü